Oferta dla placówek edukacyjnych

Oferta dla placówek edukacyjnych

 

5 – 8 lat 9 – 11 lat 12 – 15 lat 16 – 19 lat
8 spotkań 45 minutowych 8 spotkań 60 minutowych 10 spotkań 75 minutowych 10 spotkań 90 minutowych
10 minut codziennej praktyki z nauczycielem 10 minut codziennej praktyki z nauczycielem 10 minut codziennej praktyki z nauczycielem 10 minut codziennej praktyki z nauczycielem
Grupa: minimum 5 osób Grupa: minimum 5 osób Grupa: minimum 5 osób Grupa: minimum 5 osób
Koszt 1 zajęć: 40 zł Koszt 1 zajęć: 50 zł Koszt 1 zajęć: 60 zł Koszt 1 zajęć: 70 zł
Koszt całego treningu: 320 zł/osoba Koszt całego treningu: 400 zł/osoba Koszt całego treningu: 480 zł/osoba Koszt całego treningu: 560 zł/osoba
W cenie: materiały do zajęć, dyplom ukończenia W cenie: materiały do zajęć, zeszyt ćwiczeń, dyplom ukończenia W cenie: materiały do zajęć, zeszyt ćwiczeń, dyplom ukończenia W cenie: materiały do zajęć, zeszyt ćwiczeń, dyplom ukończenia

Organizacja i koszty treningu w placówce

Cena kursu obejmuje:

  • zestaw materiałów dla każdego uczestnika, 
  • książkę z nagraniami praktyk dla nauczyciela, 
  • godzinną konsultację z nauczycielem-wychowawcą dotyczącą przebiegu treningu, założeń oraz potrzeb wychowawczych oraz emocjonalnych uczestników (przed startem treningu)
  • godzinne spotkanie z nauczycielem-wychowawcą podsumowujące trening i związane z planem kontynuowania praktyki uważności z uczniami
  • 8 /10 informacji mailowych wysyłanych do nauczyciela-wychowawcy związanych z zagadnieniami poruszanymi podczas zajęć (możliwość rozesłania informacji również do rodziców uczestników)