Oferta

DLA DOROSŁYCH

8-tygodniowy Kurs życia opartego na uważności, czyli MBLC – Mindfulness Based Living Course (8 cotygodniowych spotkań – 2,5 h i dzień uważności – 6 h)
Jest to program stworzony przez Roba Nairn’a, założyciela Mindfulness Association, w którym „krok po kroku uczymy się pogłębiać nasze doświadczenie bycia obecnym i akceptowania siebie takimi, jakimi jesteśmy”. MBLC został przebadany naukowo na Aberdeen University oraz University of The West of Scotland i jest jednym z czołowych, międzynarodowych programów mindfulness oferowanym w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii, Południowej Afryce, Belgii, Włoszech, Hiszpanii oraz Polsce. Więcej informacji o tym podejściu znajdziesz na stronie Mindfulness Association

Spotkanie z praktyką uważności (2,5 h)
Spotkania dla absolwentów kursów uważności służące utrzymaniu i wzmocnieniu motywacji do praktyki dające możliwość praktykowania w grupie, wymiany doświadczeń, inspiracji.

Warsztaty tematyczne (3h)
Warsztaty umożliwiające ćwiczenie praktycznych umiejętności z różnych obszarów życia, dla których bazą jest postawa uważności.

 • Słyszysz? Niesłychane! Warsztat o uważnym słuchaniu.
 • Ciało – pierwszy dom. Warsztat o uważności w ciele.

Seminaria inspirujące wokół wartości Jespera Juula (2,5 h)
Family Lab

 • Dorosły jak latarnia morska
 • Jestem OK., jaki jestem
 • Sztuka mówienia NIE z czystym sumieniem
 • Agresja – niebezpieczne tabu
 • Dziecko w szkole
 • Nastolatek w rodzinie – kiedy kończy się wychowanie?
 • Uśmiechnij się, siadamy do stołu!

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Grupowy trening uważności dla dzieci 6-9 (1h) i 9-12 lat (1,5 h) według metody Eline Snel (8 tygodni)
 • Grupowy trening uważności dla nastolatków 12-14 (1,5 h) i 14-19 (2 h) lat według metody Eline Snel (10 tygodni)
 • Indywidualny trening uważności dla dziecka lub nastolatka (6-19 lat) według metody Eline Snel

Metoda Eline Snel jest programem nauczania uważności opartym na wieloletnim doświadczeniu autorki i dowodach naukowych. Bazuje na treningu redukcji stresu dla osób dorosłych stworzonym przez Jona Kabata-Zinna. Skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 4-19 lat. Podczas treningu młode osoby uczą się wyciszenia, stabilizacji, koncentracji uwagi i kierowania nią. Uczą się obserwować swój wewnętrzny świat bez oceniania i natychmiastowego reagowania. Rozwijają umiejętność reagowania ze spokojem na zmienne sytuacje i trudne emocje oraz przyjmowania do wiadomości, że nieprzyjemne emocje mogą się pojawiać i nie należy ich tłumić, tylko obdarzać je życzliwą uwagą. Nade wszystko zaś uczą się bycia życzliwymi – dla siebie i dla innych.

Metoda „Uwaga, to działa!” została przebadana naukowo, a różne badania pilotażowe wykazały jej pozytywny wpływ na samopoczucie, zachowanie, wahania nastroju, procesy uczenia się, strach przed porażką, funkcje poznawcze i wykonawcze u dzieci. Więcej informacji o metodzie, oferowanych kursach oraz certyfikowanych trenerach na stronie www.elinesnel.com

DLA EDUKACJI

Program „Odkrywanie Praktyki Uważności” dla nastolatków 11-15 lat (6 tygodni – cotygodniowe spotkania – 45 min)

Program certyfikowany przez „Akademię Mindfulness dla Młodzieży” zorientowany jest na uświadamianie sobie przez uczestników poszczególnych rodzajów doświadczeń pochodzących z ciała i umysłu. Dzięki temu możliwe jest dostrzeżenie i rozpoznanie, iż wszystkie elementy doświadczenia wzajemnie się przenikają i oddziałują na siebie. Podczas kolejnych zajęć przedstawiane są zagadnienia związane z funkcjonowaniem układu nerwowego w okresie dorastania: trudności z wyrażaniem emocji, zmienność nastrojów, zamartwianie się, przeżywanie lęków, przyczyny chronicznego stresu. Uczestnicy programu, którzy czynnie i z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, zdobywają umiejętność posługiwania się nowymi narzędziami przydatnymi do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i mogą korzystać z poznanych technik i metod jako sposobów zapobiegania kryzysom w obszarze zdrowia psychicznego. Uprawnieni do nauczania programu są jedynie absolwenci Szkolenia Nauczycielskiego „Akademii Mindfulness dla Młodzieży”, którzy otrzymali imienną licencję do prowadzenia treningu.

Inwestycja w udział w programie dla jednego uczestnika wynosi 300 zł i obejmuje:

 • cykl 6 zajęć trwających 45 minut (raz w tygodniu)
 • materiały pomocnicze do pracy na zajęciach i w domu
 • 5 nagrań zawierających ćwiczenia i praktyki do wykonywania w domu
 • certyfikat ukończenia programu

Program został tak opracowany, że z powodzeniem może być realizowany w ramach zajęć szkolnych. Osoby zainteresowane wprowadzeniem programu we własnym ośrodku zapraszam do indywidualnego kontaktu.


Trening uważności dla dzieci 6-9 ( klasy 0-3) i 9-12 (klasy 4-6) lat według metody Eline Snel (8 tygodni) z udziałem wychowawcy

Trening uważności dla nastolatków 12-14 (klasy 7-8) i 14-19 (szkoła ponadpodstawowa) lat według metody Eline Snel (10 tygodni) z udziałem wychowawcy


„Uważność w edukacji” – spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla nauczycieli (5h)

Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe „Uważność w edukacji” będzie okazją do zapoznania się z zagadnieniem uważności i sposobami jej implementacji w środowisku szkolnym. Oprócz koniecznej bazy teoretycznej dzięki wspólnie wykonywanym ćwiczeniom każdy uczestnik będzie miał sposobność, by doświadczyć na samym sobie jak działa uważność. Będziemy również obserwować co dzieje się w naszym ciele i umyśle gdy stworzymy przestrzeń konieczną do tego, by tryb „działania” zmienić na tryb „bycia”. Sprawdzimy wspólnie dlaczego własna praktyka uważności jest konieczna przed rozpoczęciem pracy nad uważnością z uczniami. Podczas zajęć odpowiemy na pytania: co uważność może dać nam i dzieciom – w domu, w szkole, w codziennych sytuacjach oraz jak uważność może wspierać nasz wspólny rozwój? W trakcie warsztatów zastanowimy się i przetestujemy jak można wykorzystywać w pracy z dziećmi i nastolatkami trzy książki (wraz z nagraniami) Eline Snel: „Uważność i spokój żabki”, „Moja supermoc”, „Daj przestrzeń i bądź blisko”. Poza tym poruszymy następujące zagadnienia:
– jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami i niepokojem
– czym uważność różni się od relaksacji
– jak nauczyć się koncentrować i znajdować spokój
– co robić, by stawać się coraz lepszym nauczycielem
– jak dbać o siebie, by się „nie wypalić”
Czas trwania spotkania to około 5 godzin. W zależności od potrzeb bądź uwarunkowań konkretnej grupy zarówno przebieg jak i czas trwania warsztatów możemy modyfikować. Istnieje możliwość organizacji warsztatów „UWAŻNOŚĆ W EDUKACJI” w dowolnej placówce oświatowej, edukacyjnej, poradni, czy wśród zainteresowanych osób .
*  Udział w warsztatach nie uprawnia do prowadzenia treningu uważności dla dzieci i nastolatków Metodą Eline SnelⒸ. Jest dobrą okazją by dowiedzieć się jak praktykować uważność samemu oraz ze swoimi dziećmi/uczniami.

„Dobrostan nauczyciela, czyli jak się nie wypalić?” – spotkanie szkoleniowo-warsztatowe z elementami samoregulacji i NVC dla nauczycieli (3h)
Nurt uważności w edukacji wspierać mogą dwa niezwykłe narzędzia: umiejętność samoregulacji oraz empatyczna komunikacja. Dlatego podczas spotkania „Dobrostan nauczyciela, czyli jak się nie wypalić?” chcę podzielić się moimi doświadczeniami włączania tych dwóch wyjątkowo skutecznych metod do własnej praktyki nauczycielskiej oraz troski o osobiste zasoby niezbędne w codziennej pracy z ludźmi.

„W kręgu uważności” – cykl 4, 2-godzinnych spotkań (co 2 tygodnie) dla nauczycieli o 4 obszarach uważnego życia
Program „W kręgu uważności” stworzyłam na potrzeby nauczycieli jednej z lubelskich szkół podstawowych, którzy chcieli dowiedzieć się „o co chodzi z tą uważnością?” Cykliczność spotkań służy wchłanianiu i osobistemu zaznajamianiu się z różnymi praktykami uważności, które wspierają osobisty rozwój i otwierają perspektywę dzielenia się z dziećmi tym, co dorośli sprawdzili „na sobie”.

Seminaria inspirujące wokół wartości Jespera Juula
Seminaria z powodzeniem mogą być realizowane w ramach szkoleniowych rad pedagogicznych lub jako spotkania dla rodziców. Czas trwania seminarium to 2,5h. Tematy spotkań są przedstawione wyżej, w ofercie dla dorosłych.