O mnie

KIM JESTEM?

Jako kilkuletnia dziewczynka z dwoma warkoczykami uwielbiałam siedzieć na parapecie i patrzeć w niebo.  Jego bezkres mnie fascynował i pociągał. Od zawsze kocham miejsca, w których horyzont odsłania nieskończoność przestrzeni. Dziś urzeczywistnieniem tego zachwytu jest dla mnie świat wewnętrzny – mój własny i każdej żywej istoty. Siadam więc i obserwuję, jak niegdyś. Z uważnością i współczuciem. 

Codzienna praktyka medytacyjna zajmuje ważne miejsce w moim życiu od niemal 25 lat. Najpierw, przez 18 lat, w ramach chrześcijańskiej tradycji monastycznej, a następnie w nurcie mindfulness. Owocami tej praktyki dzielę się zawodowo towarzysząc dzieciom w rozwijaniu skrzydeł jako  dyplomowana nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i muzyki. Od 2019 roku prowadzę treningi uważności dla dzieci i nastolatków według metody Eline Snel. Wspieram nauczycieli i rodziców inspirując wartościami Jespera Juula w ramach FamilyLab Association oraz dzielę się wiedzą o samoregulacji zaczerpniętej z podejścia self-reg Stuarta Shankera. 

Obecnie osnową moich działań w obszarze uważności jest prowadzenie 8-tygodniowych Kursów Życia w Oparciu o Uważność (Mindfulness Based Living Course) opracowanych przez Mindfulness Association, którego jestem członkinią, a także sesji medytacyjnych i warsztatów związanych z praktyką uważności dla dorosłych. 

 

Wykształcenie

 

 • doktor nauk humanistycznych (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Jagielloński)
 • magister muzykologii (Instytut Muzykologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • teologia ogólna – studia podyplomowe (Wydział Teologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – studia podyplomowe (Wyższa Szkoła Humanitas)

 

Kwalifikacje

 

 • certyfikowana nauczycielka MBLC – Mindfulness Based Living Course (Mindfulness Association)
 • certyfikowana trenerka mindfulness dla dzieci i nastolatków według metody Eline Snel (Academy for Mindful Teaching)
 • certyfikowana trenerka Familylab Association (FamilyLab Polska)
 • ekspertka podejścia Self-Reg dr Stuarta Shankera według programu „Foundations” (The Mehrit Centre)
 • praktyczka podejścia Porozumienia Bez Przemocy (Nonviolent Communication) Marshalla Rosenberga [kursy „ Empatia zmienia nas, szkołę, świat. Porozumienie bez Przemocy w szkole” (NVC Lab) oraz „NVC dla nauczycieli – poziom podstawowy i rozszerzony” (Instytut Edukacji Pozytywnej)
 • certyfikowana edukatorka Pozytywnej Dyscypliny w klasie (Positive Discipline Association)
 • licencjonowana trenerka programu „Odkrywanie praktyki uważności” (Akademia Mindfulness)
 • certyfikowana terapeutka ręki I, II i III stopnia
 • trenerka metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia i  nauczycielka Treningu Umiejętności Społecznych

 

Współpraca

 

 • z Fundacją Edu-Mind – dzielenie się doświadczeniami w obszarze implementacji uważności do środowiska szkolnego,
 • z aplikacjami Focusly oraz Mindy – przygotowanie programów audio w dziedzinie mindfulness dla dzieci, nastolatków, rodziców i nauczycieli,
 • z Filharmonią Lubelską – prowadzenie zajęć umuzykalniających z elementami uważności dla dzieci w wieku 4 – 9 lat (2021/22).