SELF-REG

SELF-REG jest metodą samoregulacji opartą na strategiach rozpoznawania stanów przeciążenia stresem, poszukiwania jego źródeł i przyczyn, sposobów radzenia sobie z nim i zastosowania w codziennych sytuacjach. Punktem wyjścia do nabycia umiejętności samoregulacji oraz koregulacji jest zdolność do zatrzymania i wglądu w siebie, czyli… UWAŻNOŚĆ.
https://www.self-reg.pl