NVC

Nonviolent Communication (pol. Porozumienie bez Przemocy) jest podejściem, które proponuje swoisty paradygmat relacji – opartej na wzajemnym zrozumieniu, szacunku, empatii, szukaniu porozumienia, a nie winnego. Twórca NVC Marshall B. Rosenberg uczy postrzegania języka i działań w kontekście tego, co jest w człowieku najbardziej „żywe” – najgłębiej ukrytych potrzeb. Aby do nich dotrzeć należy postawić pierwszy krok: odkryć bogactwo własnego wewnętrznego świata oraz odnaleźć drogę do wnętrza innych. Tą drogą może być… UWAŻNOŚĆ.
https://nvclab.pl/o-nvc/